2 NİSAN 2021, Cuma

SAAT SALON A SALON C
14:30 – 14:45 AÇILIŞ: Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu
15:00 -16:30

OTURUM-1

KÖK HÜCRE OTURUMU
Allojenik Kök Hücre Nakli Donör Seçimi

Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli), Seçkin Çağırgan (Medical Park İzmir Hastanesi, İzmir)

  • Akraba Dışı Donör Seçimi: 9/10 x 10/10 : Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
  • En İyi Haplo Verici Kim?: Ayla Gökmen (Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara)
  • Donör Seçiminde HLA Dışı Kriterler (Diğer Genetik Değerlendirmeler): Ali Uğur Ural (Bayındır Söğütözü Hastanesi, Ankara)
16:30 – 16:45 ARA
16:45 – 17:30

UYDU SEMPOZYUMU

Immunglobulin Therapy for Secondary Immun Deficiencies
Moderatör: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacı: Maria Liga (University Hospital of Patras, Greece)

17:30 – 17:45 ARA
17:45 – 19:15

OTURUM-2

RELAPS LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) 

  • Lösemide Relaps Mekanizmaları: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
  • Lösemide Nakil Sonrası Relaps Önleme Stratejileri ve Tedavileri: Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
  • CAR T Hücre Direnç Mekanizmaları: Erden Atilla (Mersin Şehir Hastanesi, Mersin)
19:15 – 19:30 ARA
19:30 – 20:15

UYDU SEMPOZYUMU

Relaps/Refrakter Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Blinatumomab

Oturum Başkanı: Yahya Büyükaşık (Hacettepe Ünivresitesi, Ankara)
Konuşmacı: Ant Uzay (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)

20:15-20-30 ARA
20:30-21:15   UYDU SEMPOZYUMU
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Invazif Fungal Infeksiyon Profilaksisi- Güncel Gelişmeler
Konuşmacı: Işık Kaygusuz Atagündüz (Marmara Üniversitesi, İstanbul)