3 NİSAN 2021, CUMARTESİ

SAAT SALON A SALON B
08:00-09:00

OTURUM-3

COVID OTURUMU
Oturum Başkanları: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne), Deniz Sargın (Medipol Mega Üniversitesi, İstanbul)

 • İmmün Plazma Tedavisi: Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
 • COVID Döneminde Kan Ürünlerinin Temininde Karşılaşılan Zorluklar: Levent Sağdur (Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara)
 • COVID Döneminde Nakil Endikasyonları: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

OTURUM-4

PEDİATRİ OTURUMU I
GvHD

Oturum Başkanları: Atila Tanyeli (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul), Bülent Antmen (Acıbadem Üniversitesi, Adana)

 • Akut GvHD’de Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları: Duygu Uçkan Çetinkaya (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
 • Akut ve Kronik Graft Versus Host Hastalığında Cilt Bulguları: Sibel Ersoy Evans (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
09:00-09:15 ARA
09:15-10:45

OTURUM-5

SAĞLIK OTORİTESİ PANELİ
Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)

COVID Süresince Kök Hücre Nakli Uygulamalarında Neler Değişti?

 • COVID Döneminde TÜRKÖK Uygulamaları ve Sonuçları : Önder Özen (TC. SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi, Ankara)
 • COVID Sürecinde SGK Faturalandırma Bakış Açısı: Nihan Banu Aydaniç (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, İstanbul)
 • COVID Sürecinde SGK Geri Ödemeleri: Metin Dağ (TC. SGK. Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, Ankara)
10:45-11:00 ARA
11:00-11:45

UYDU SEMPOZYUMU

Current Consensus of GvHD Management
Oturum Başkanı: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Konuşmacı: Francesca Bonifazi (University of Bologna, İtalya)

11:45-12:00 ARA
12:00-13:30

OTURUM-6

GvHD PROFİLAKSİ ve TEDAVİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mustafa Çetin (Medstar Memorial Hastanesi, Antalya), Gülsan Sucak (Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

 • Steroid Refrakter Akut GvHD Güncel Yaklaşım: Aynur Uğur Bilgin (Özel Koru Hastanesi, Ankara)
 • Kronik GvHD Patofizyoloji ve Tedavisindeki Yenilikler: Zeynep Şahika Akı (Başkent Üniversitesi, Ankara)
 • Nakil Sonrası Siklofosfamid ile GvHD Profilaksinin Haplo Dışı Nakillerde Kulllanımı: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

OTURUM-7

PEDİATRİ OTURUMU II
İKİNCİ NAKİL

Oturum Başkanları: Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)

 • Selim Hastalıklarda İkinci Nakil: Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)
 • Lösemide İkinci Nakil: Volkan Hazar (Medstar Hastanesi, Antalya)
 • Ne zaman Donör Lenfosit İnfüzyonu, Ne Zaman İkinci Nakil?: Emel Özyürek (Ankara)
13:30-13:45 ARA
13:45-14:30

Logo Design, Brand Identity and Systems | Gene Clark Design – Gilead SciencesUYDU SEMPOZYUMU

Deneyimin Işığında, Zamanın Ötesinde – İnvaziv Fungal İnfeksiyon Yönetimi’nde Geçmişten Bugüne…

Moderatör: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Konuşmacı: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)

14:30-14:45 ARA
14:45-16:15

OTURUM-8

MULTIPL MYELOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

 • Myelomda Otolog Nakil, En Uygun Zaman?: Itır Şirinoğlu Demiriz (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul)
 • Multipl Myelom’da Hücresel Tedavilerin Yeri: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
 • Multipl Myelom Tedavisinde Yeni Antikor İlaç Konjugatları ve Bispesifik Antikorlar: Onur Hakkı Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne)

OTURUM-9

PEDİATRİ OTURUMU III
PANEL – 
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ PEDİATRİK ALL’DE HKHN Mİ CAR T HÜCRE Mİ?

Oturum Başkanları: Ömer Devecioğlu (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul), Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)

 • HKHN: Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Hastanesi, Antalya)
 • CAR T Hücre: Sema Anak (Medipol Mega Üniversitesi, İstanbul)
16:15 – 16:30 ARA
16:30-18:00

OTURUM-10

LENFOMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Meltem Olga Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

 • Hücresel Tedavi Otolog Kök Hücre Naklinin Yerini Alır mı? Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Deniz Gören Şahin (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
 • Hodgkin Lenfoma: Otolog Nakil Sonrası Relaps Yönetimi (Nakil Dışı Tedavi): Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
 • Hodgkin Lenfomada Allojenik Nakil (En Uygun Donör, Hazırlama Rejimi ve Kök Hücre Kaynağı): Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)

OTURUM-11

PEDİATRİ OTURUMU IV
TRANSPLANT SONRASI SORUNLAR
Oturum Başkanları: Gülyüz Öztürk (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul), Namık Yaşar Özbek (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara)

 • Transfüzyon Bağımlı Talasemi Hastalarında Miks Kimerizm, Sağaltımı ve Prognoz: Gülsün Karasu (Medicalpark Hastanesi, Antalya)
 • Nakil Sonrası İmmün Rekonstitüsyon: Türkan Patıroğlu (Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Ankara)
 • Lösemide Transplant Sonrası Relaps Yönetimi: Tunç Fışgın (Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
18:00-18:15 ARA
18:15-19:00 ali raif logo ile ilgili görsel sonucuUYDU SEMPOZYUMU
KİT Adaylarında Aşırı Demir Birikimi Yönetimi
Oturum Başkanı: Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)
Konuşmacı: Şebnem İzmir Güner (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul)
19:00-19:15 ARA
19:15-20:15

OTURUM-12

LENFOMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Mantle Hücreli Lenfomada Otolog Nakil

– 1. Sıra: Elif Birtaş Ateşoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)

– 2. Sıra: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara) 

Periferik T Hücreli Lenfomada Otolog Nakil

– 1. Sıra: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

– 2. Sıra: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

20:15-20:30 ARA
20:30-21:15

 UYDU SEMPOZYUMU

Günlük Hayatta MF ve PV ile Yaşamak

Konuşmacılar : Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir), Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)

21:15-21:30 ARA
21:30-21:45 KAPANIŞ: Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu
21:45-22:45 SÖZLÜ SUNU OTURUMU