KURSLAR

TARTIŞMALI KONULAR VE ZOR OLGULAR KURSU
SAAT 1 Nisan 2021 Perşembe
13:55-14:00 Açılış: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
14:00-15:30

KOMPLİKASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Reyhan Küçükkaya (İstanbul), Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)

 • Katetere Bağlı Tromboz Gelişen Hastada Nakil Yönetimi: Sinan Demircioğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
 • BOB: Füsun Gediz (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
 • Allo Nakil Hastamın Bilirübini Yükseldi, Kilosu Arttı: İpek Yönal Hindilerden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Allo Nakil Hastamda Kanlı İshal Gelişti: Orhan Kemal Yücel (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
15:30-15:45 ARA
15:45-16:30

ENGRAFMAN OTURUMU

Oturum Başkanları: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

 • Nakil Hastasında Uzamış Sitopeni-Engrafman Yetmezliği?: Nur Akad Soyer (Ege Üniversitesi, İzmir)
 • Engrafman Dönemi Ateş: Tekin Aksu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
16:30-16:45 ARA
16:45-17:30

ENFEKSİYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep), İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

 • Transplant Hastalarında COVID Aşılama Zamanlaması: Ender Soydan (Ufuk Üniversitesi, Ankara))
 • Transplant Hastalarında COVID Deneyimleri: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:30-17:45 ARA
17:45-18:45

DÜŞÜK DERECELİ LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 • Genç Nüks KLL’li Hastaya Allojenik Nakil Yapalım mı?
 • -Evet: Nur Hilal Büyükkurt (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
 • -Hayır: Celal Acar ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale)
 • Genç Nüks Folliküler Lenfomalı Hastaya Allojenik Nakil Yapalım mı?
 • -Evet: Murat Albayrak (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 • -Hayır: Emel Gürkan (Çukurova Üniversitesi, Adana)

PEDİATRİK VAKALAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)

 • Olgu 1- Diamond Blackfan Anemili Hastam Var, HLA Uygun Kardeşi Var: İbrahim Eker (Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon)
 • Olgu 2- Konjenital Nötropenisi Olan Hastam Var, HLA Uygun Kardeşi Var: Mehmet Fatih Erbey (Koç Üniversitesi, İstanbul)
 • Olgu 3- Haplo Nakil Sonrası Hastamda Akut GvHD Gelişti: Müge Gökçe (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
KÖK HÜCRE DONÖRÜ ARAŞTIRMALARI EĞİTİM KURSU
SAAT 2 Nisan 2021 Cuma
08.30-8:45 AÇILIŞ
Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)
Can Boğa (Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komite Başkanı)
Elif Ünal İnce (Donör Araştırmaları Takımı Başkanı)
 09:00-10:30 KURS-1. OTURUM
ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLIĞI OTURUMU
Oturum Başkanları: Musa Karakükcü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)
Kök Hücre Donörü Araştırmaları-Yasal Dayanaklar, Başvurular: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Kök Hücre Donörü Araştırmalarında Etik Problemler: Şükrü Keleş (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
Kök Hücre Donörü Araştırma Tasarımları: Gülşah Seydaoğlu (Çukurova Üniversitesi, Adana)
10:30-10:45 ARA
10:45-12:15 KURS-2. OTURUM
DONÖR VERİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Burcu Güngör (Medicana International İstanbul Hastanesi, İstanbul ), Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
Kök Hücre Donörü Araştırmaları İçin Veri Toplama: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
Veri Güvenliği: Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)
Projeler için Araştırma Desteği Bulma: Arzu Fırlarer (Başkent Üniversitesi, Ankara)
12:15-12:30 ARA
12:30-14:00 KURS-3. OTURUM
VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanları: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara),  Fatih Köse (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
Donörlerde Çok Merkezli Çalışmalar İçin Uyarılar, Sonuçların Analizleri Sırasında Yarışan Faktörlerin Dikkate Alınması: Fatih Köse (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
Meta-Analizlerin Değerlendirilmesi: Arzu Kanık (MedicReS Bilimsel Direktörü)
DART İş Akış Basamakları: Elif Ünal İnce (Ankara Üniversitesi, Ankara)
14:00-14:05 KAPANIŞ: Elif Ünal İnce (Ankara Üniversitesi, Ankara)

 

13. KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE AFEREZ HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMI
SAAT 3 Nisan 2021, Cumartesi
08:25-08:30 AÇILIŞ: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Oturum Başkanı: Sibel Hacıoğlu (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
08:30-08:50 Kök Hücre Nakli ve COVID 19: Tuba Şen (Ankara Üniversitesi, Ankara)
08:50-09:10 Kök Hücre Nakil Servislerinde Enfeksiyon Koruma Yöntemleri: Handan Demiroğlu (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
09:10-09:30 Kök Hücre Nakli İçin Hasta Hazırlığı: Hülya Çakır (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)
09:30-09:50 Kök Hücre Nakli Sonrası Aşılama: Solmaz Zeybekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
09:50-10:05 ARA
Oturum Başkanı: Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin)
10:05-10:25 Transplant Sürecinde Sık Kullanılan İlaçlar ve Etkileşimleri: İlke Bıçakçı (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
10:25-10:45 Hematopoyetik Kök Hücre Naklinde Beslenme ve Diyet: Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
10:45-11:05 Transplant Hastalarında Kas Erimesi ve Güçsüzlüğünün Önemi ve Önlenmesi: Emine Dübüş (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
11:05-11:25 KHN Olan Hastada Psiko-Sosyal Sorunlar: Mehtap Baran (Gazi Üniversitesi, Ankara)
11:25-11:45 Kök Hücre İnfüzyonu ve Karşılaşılan Sorunlar: Ceylan Acarlar (Medical Park Hastanesi, İzmir)
11:45-12:00 ARA
Oturum Başkanı: Muzaffer Keklik (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
12:00-12:20 Hemşirelik Gözü ile Akut GvHD: Ayşe Kobak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
12:20-12:40 GVHD Dışı Erken Dönem Nakil Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı: Birsel Küçükersan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
12:40-13:00 Hemşirelik Gözü ile Kronik GvHD : Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
13:00-13:30 Nakil Hemşiresi Olmak; İşimi Seviyorum Ama Tükenmişlik ve Yorgunluk Nasıl Toparlanır? : Hümeyra Sayım (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
13:30-13:50 Sağlık Personelinde Tükenmişlik Sendromu: Psikiyatrist Gözü ile: Berker Duman (Ankara Üniversitesi, Ankara)

 

7. TRANSPLANTASYON KOORDİNATÖRLERİ KURSU
Saat 2 Nisan 2021 Cuma
15:00-15:15 Açılış: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
15:15-16:45

Paydaşlar Oturumu: Uluslararası Gönüllü Donör Süreci, Bürokratik Engeller ve Çözüm Yolları

Oturum Başkanı: Fatma Savran Oğuz (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

 • Nakil Merkezi Bakışı
  -Türkiye: Ceylan Yılmaz (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
  -Yurtdışı: Emel Güçyener (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
 • Tarama Merkezi Bakışı
  -TRAN: Gamze Ceylan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
  -TRİS: Çiğdem Kekik Çınar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
 • Ödeme Kurumu Bakışı: Nihan Banu Aydaniç (İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, İstanbul)
16:45-17:00 ARA
17:00-18:30

Mevzuat  Oturumu : Yenilikler

Oturum Başkanı: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)

 • TÜRKÖK Güncel Yönergesi: Önder Özen (TC. SB. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara)
 • SGK Güncel Evraklar (Dökümanlar): Metin Dağ (TC. SGK. Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, Ankara)
 • Kit Koordinatörlerinin Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Düzenleme Gerekliliği: Ayşem Kuni (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)
18:30-18:45 ARA
18:45-19:30

Acil Durumlar Oturumu: Pandemi Süreci

Oturum Başkanı: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana)

 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Durum Tespit: Nurcan Özçelik (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Eylem Planları: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)
19:30-19:45 ARA
19:45-20:00 Update of the EBMT Registry System: Bas Middelkoop (EBMT, Hollanda)
20:00-20:15 ARA
20:15-20:45 Tam ve Doğru Veri Girişi, TDİS Eğitimi: Nilay Yılmaz (TC. Sağlık Bakanlığı, Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı)